Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Herb Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Wykaz telefonów

 

Wykaz numerów telefonicznych
 

 

 

 Sekretarz Powiatu

71 7221701

 Skarbnik Powiatu

71 7221701

 
 Wydział Obsługi

71 7221700

 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

71 7221783

71 7221773

 Sekretariat Zarządu

71 7221701

 Biuro Rady Powiatu

71 7221735

 Wydział Architektury i Budownictwa

71 7221730

 Wydział Ochrony Środowiska

71 7221769

 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

71 7221750

 Wydział Dróg i Transportu

71 7221740

 Wydział Komunikacji

71 7221764

 Wydział Finansowo-Księgowy

71 7221717

 Wydział Organizacyjno-Prawny

71 7221700

 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

71 7221822

 Wydział Zamówień Publicznych 

71 7221801

 Powiatowy Rzecznik Konsumenta

71 7221889

 Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego

71 7221879

 Zespół ds. Informatyki i Ochrony Informacji Niejawnych

71 7221708

 Biuro Promocji i Wsparcia Społecznego

71 7222000

71 7222044

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

71 7221860

 


 
 
ilość odwiedzin: 4291721