Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Herb Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Statystyczna liczba uczniów

 

Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłasza się statystyczną liczbę dzieci obiętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych szkół i placówek dotowanych przez Powiat Wrocławski:

Nazwa jednostki oświatowej

Typ/rodzaj

Statystyczna liczba
Stan wg SIO na dzień

30 września 2017 r.

Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach

specjalny ośrodek wychowawczy

wychowanków

30

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

9

ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

dzieci/młodzieży

22

Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaszkotlu

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy

wychowanków

31

szkoła podstawowa specjalna

uczniów

45

dzieci w oddziale przedszkolnym

10

 


 
 
ilość odwiedzin: 4291775