Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Herb Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Procedurę udostępniania informacji publicznej reguluje karta usługi znajdująca się: tutajWymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wzór wniosku (format doc, pdf)

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).

Sposób złożenia dokumentów:
  • osobiście w siedzibie Starostwa (Wydział Obsługi),
  • pocztą na adres Starostwa (ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław),
  • mailowo na adres: starostwo@powiatwroclawski.pl
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Każda komórka organizacyjna Starostwa we własnym zakresie.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 
 
ilość odwiedzin: 4291779