Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
Herb Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 
 
ilość odwiedzin: 4292025